Wie zijn we?

DenkBeeld
Belangenvereniging

Als belangenvereniging voor het domein Beeldende en Audiovisuele Kunsten (BAK) in het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) vertegenwoordigt en ondersteunt DenkBeeld de academies door expertise en kennis te verzamelen, te ontwikkelen en te delen.
We geven het beleid voor de toekomst mee vorm en versterken en waarborgen zo de eigenheid van het domein BAK binnen het DKO.

Onze waarden
Verbondenheid

Als collega’s zijn we met elkaar verbonden. We delen onze ervaring(en), kennis en expertise binnen een horizontaal en democratisch kader.

Ondersteuning

We ondersteunen onze academies, directies, leraars, (beleids)medewerkers en coördinatoren.

Professionaliteit

We zijn een team van experten binnen de Beeldende en Audiovisuele Kunsten.

Kunstbeleving

Onze activiteiten dragen bij tot een bredere toegankelijkheid en beleving van de kunsten.

Eigenheid

We borgen de authenticiteit en eigenheid van elke academie, van de Beeldende en Audiovisuele Kunsten en van onze eigen organisatie.

Wie is het dagelijks bestuur? Wie is wie?

Het dagelijks bestuur van DenkBeeld vzw is samengesteld uit een team van directeurs BAK met een afvaardiging uit elke provincie. Ze engageren zich op vrijwillige basis.

Taakverdeling
Naam Werkgroep Provincie Academie
Annemie Verbeek Woordvoerder
Communicatie team
Vlaams-Brabant Leuven
Carl Segaert Penningmeester
Branding
Communicatie team
Website
West-Vlaanderen Roeselare
Evelien Van Gheluwe Secretaris/verslaggever
Digitale nieuwsbrief
West-Vlaanderen Harelbeke
Heidi Nolf Magazine d’Académie West-Vlaanderen Menen
Kim Deboes Leerplannen Vlaams-Brabant Aarschot
Wim Smet Bewoonbaarheid, Veiligheid en Hygiëne Oost-Vlaanderen Hamme
Koen De Roovere Leerplannen
Magazine d’Académie
Nieuwe Opties
Branding
Communicatie team
Antwerpen Brasschaat
Christophe Meul Antwerpen Borsbeek
Dirk Lemmens Leerplannen
Bewoonbaarheid, Veiligheid en Hygiëne
Antwerpen Heist-op-den-Berg
Rebecca De Clerc Branding Antwerpen Merksem
Viola Vandomme Oost-Vlaanderen Gent
Wie kan lid worden?

Elke directeur of beleidscoördinator van een academie BAK die het beleid van BAK mee vorm geeft, kan lid worden van DenkBeeld. Je betaalt hiervoor een jaarlijkse bijdrage (lidgeld). De eerste persoon betaalt 150 euro, 2e persoon 75 euro.

Waarom lid worden? What’s in it for me/you?

Samen een doel vooropstellen, samen een verhaal vertellen waarin velen zich kunnen vinden, samen oplossingen zoeken voor vragen van nu en in de toekomst, maar ook zelf gehoord worden en één stem laten horen die anderen en velen kunnen enthousiasmeren; als dit een leidraad kan zijn dan is DenkBeeld een warm atelier voor jou.

Ieder van ons heeft een artistiek engagement en is vanuit zijn huidige functie geroepen tot het opnemen van een grotere en bredere verantwoordelijkheid.

Je staat in DenkBeeld niet alleen, je staat tussen, met en voor collega’s paraat om ons artistiek én administratief veld te monitoren en waar mogelijk, mee gestalte te geven. Onze diversiteit gekoppeld aan een gezond en open dynamisch platform geven ieder een gelijke stem.

Wil je, je ervaringen en expertise delen en verder ontwikkelen, ten voordele van ons DKO, dan is jouw plaats in het bestuur vanzelfsprekend. Vergaderingen bijwonen, een taakverdeling opnemen, werkgroepen sturen, het beleid vertalen naar de collega’s, studenten, ouders, bestuur; … , kortom een bruggenbouwer, … dit zijn kerntaken die we op onze academie als vanzelfsprekend vinden. Laat het nu net deze ‘kunsten, handigheden, kunden’ zijn, die ook in DenkBeeld worden vooropgesteld.

Dat het soms hectisch kan zijn, ja!

Een plots opduikende pandemie kan geen beter voorbeeld zijn van de nood aan sturing, steun, inzicht, communicatie met alle belanghebbenden, van de top tot de bodem. Onze sterktes halen wij op dergelijke kritieke momenten uit de groepsdynamiek waarvoor dit collectief bestuur voor staat. Mandaten en transparante communicatie zorgen voor een gedragen beleid.

Moet het na dit alles nog gezegd: het is niet altijd kommer en kwel! Als collega’s en samen voor dat éne doel: een blakend DKO, dat geeft ons de kracht, steeds weer.

Wie lid is, is automatisch ingeschreven op de nieuwsbrief.

Wordt nu lid!